Téma a problematika ľudských práv a slobôd je veľmi rozsiahla, často spomínaná na rôznych fórach a nie je poznaná do hĺbky bežným občanom a hlavne nie mládežou. Našou ambíciou bolo týmto projektom sprehľadniť a priblížiť oblasti ľudských práv a slobôd, oboznámiť auditórium a ostatných občanov (ktorých táto téma z nejakých dôvodov zaujíma alebo ju potrebujú riešiť) s legislatívou a inštitúciami poskytujúcimi pomoc a venujúcim sa tejto oblasti spoločnosti. Boli by sme radi, ak by sa aj vďaka našim prednáškam a tejto webovej stránke občania s porušovaním svojich práv a slobôd nestretli a ak áno, tak by v našich dokumentoch a na uverejnených linkách na našej webovej stránke našli potrebnú pomoc a informácie na riešenie svojich problémov pri ochrane a porušení svojich práv a slobôd.

Projektový tím a odborní garanti